Upplägg/Logistik

Tävlingen är uppdelad i fyra etapper med omstart för hela fältet på varje etapp. Det betyder att deltagarna får se andra lag och deltagare i större utsträckning än i motsvarande tävlingar. Dessutom ökar det på spänningen för de som vill tävla.

Tävlingens prolog sker på Skeppsbron i Umeå. Tävlingscentrum ligger på hemlig plats ca 30 minuter från Umeå. Kring detta tävlingscentrum äger resten av tävlingen rum, inklusive målgång.

Vid tävlingscentrum finns:

  • Nattläger där alla lag får slå upp tält och ha sin bas. Inga husvagnar, friggebodar, sommarstugor eller motsvarande och tältet får vara max 8 m2.
  • Matsal där det serveras varm mat efter etapp B samt frukost inför etapp C.
  • Toaletter och vatten.
  • Växlingszon där cyklar och annan utrustning förvaras under etapperna.
  • Sekretariat, sjukvård, publikinfo etc.