Paddling

  • Flytväst skall vara på och knäppt under all färd på vatten. 
  • Efter paddling ska flytvästarna fästas samman med märkt rem, även ev. paddlar och sittunderlag ska fästas samman med märkt rem. 
  • På paddelsträckorna anges exakt var kajaker ska lämnas och man får fortsätta till fots. Det är förbjudet att bära kajaken på land om det inte handlar om att passera hinder i vattnet. Paddling är paddling. 
  • Under löpmoment på paddelsträckor behövs ingen flytväst.