Regler för jaktstart

  • Första lag startar 12.30, därefter startar lagen efter hur många tilläggsminuter de har. Lag som ligger mer än 30 minuter efter första lag startar i masstart 13.00 

Bonusminuter prolog = 30 sekunder per placering. 
Bonusminuter etapp B = 3 minuter per placering. 
Bonusminuter etapp C = 1,5 minuter per placering.