Regler egen flytfarkost

  • Inga paddlar utöver handpaddlar får användas.