Hålltider

 • Fredag 12.00-17.00, Avlämning av utrustning vid Tävlingscentrum 30 minuter från Umeå.
 • Fredag 17.00-18.00, Incheckning på Skeppsbron
 • Fredag 18.00, Tävlingsmöte Skeppsbron
 • Fredag 18.30, Start prolog, bägge klasser
 • Fredag 19.45, Buss avgår från Skeppsbron
 • Fredag 21.00, Start etapp B, bägge klasser

 • Lördag 00.30-06.00, Målgångar nattläger etapp B
 • Lördag 07.00, Start etapp C klass L
 • Lördag 08.30, Start etapp C klass M
 • Lördag 12.30, Första start jaktstart
 • Lördag 13.00, Masstart jaktstart
 • Lördag 14.00-16.00, Målgångar