Stämpling på kontroller

  • Alla kontroller ska tas i rätt ordning. Tas kontroller i fel ordning och laget upptäcker detta måste laget backa tillbaka och ta kontrollerna i rätt ordning.